អំពីខ្ញុំ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុប ណាស៊ែ ជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី១ បន្ទប់៤១៣។ ខ្ញុំបាទបង្កើត​គេហទំព័រនេះ គ្រាន់តែចង់អោយអ្នកចូលមើលគេហទំព័រនេះរីករាយនៅពេលទំនេរក្រោយសំរាកការងារ
និងការសិក្សា។
សូមអរគុណនូវ​ការចូលមកទស្សនា និង រីករាយរាល់ការរិះគន់ស្ថាបនា។

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: